Dialogal

n. 8 2003

SPAGNA (SPA) - Catalunya

 

clicca sull'immagine per accedere all'articolo in versione grafica

click on the picture to access the article in graphics mode

avant d'un testimoni musical de l'existència del diàleg intercultural i interreligiós en èpoques ja pretèrites que, sense cap mena de dubte, han de constituir-se com un referent per als nostres dies

Si a tot això sumem la meravellosa interpretació del conjunt, curulla de vida i expressivitat, tenim un disc més que destacat. Imprescindible.

 

 

Abballati, abballati! Canti e suoni della Sicilia Medievale
Fonè 001 SACD Giulio Cesare Ricci Editore

 

Si bé algunes de les peces recollides en  aquest disc no s'emmarquen dins de la música religiosa o espiritual, la importància del material sonor aplegat ens porta a presentar-lo aquí. El conjunt Al Qantarah aplega intèrprets de diferents contextos culturals (occidentals i sufis) per mostrar repertoris musicals, profans i religiosos, de la Sicília medieval. Ens fan entrar dins una cruïlla de cultures que ens porta a tradicions musicals àrabs, bizantines, provençals i normandes, a més de les idiosincràtiques de Sicília.

Com a fonts d'aquest material agafen el Troparium de Catania, datat al segle XII (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 19421), i el Corpus di musiche popolari siciliane (Palerm, 1957). L'audició ja no resulta només gratificant sinó esperançadora, per haver-nos trobat davant d'un testimoni musical de l'existència del diàleg intercultural i interreligiós en èpoques ja pretèrites que, sense cap mena de dubte, han de constituir-se com un referent per als nostres dies. Valgui com a resum musical de les intencions del disc la peça que l'encapçala (Surat Mariam), que no és sinó l'explicació de la història de Jesús de Natzaret i Maria des del punt de vista musulmà que trobem en l'Alcorà. Si a tot això sumem la meravellosa interpretació del conjunt, curulla de vida i expressivitat, tenim un disc més que destacat. Imprescindible.

Oriol Pérez i Treviño